Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Keutamaan Shalat Sunnah

Sent : 06 May at 11:25

Assalamu'alaykum

1. Menyempurnakan sholat fardhu sekaligus melengkapi kekurangannya
Hadits Tami ad-Daari(marfu’) Rasullah bersabda : “Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah Shalatnya. Jika dia menyempurnakannya, sholat itu akan ditulis sempurna untuknya. Jika dia tidak menyempurnakannya, Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia akan berfirman kepada malaikat-Nya : ‘Lihatlah apakah kalian mendapatkan untuk hambaKu itu amalan-amalan sunnah, sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tsb, lalu zakat juga, kemudian amal2 perbuatan itu dihisab bersarkan cara2 tsb”


2. Sholat sunnah dapat meninggikan derajat & menghapuskan kesalahan
>Hadits Tsauban Rasullah Bersabda : “Engkau harus banyak bersujud karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, melainkan Allah akan mengangkat dirimu satu derajat dan menghapuskan dari satu kesalahan”. (HR Muslim no 488)


3. Banyak mengerjakan sholat sunnah menjadi penyebab utama masuk Surga di dampingi Rasullah SAW
>Hadits Rabi’ah bin Ka’ab al-Aslami , Rasullah SAW bersabda : “ Aku pernah menginap bersama Rasullah SAW, lalu aku membawakan air untuk wudhu’ beliau. Beliau bersabda kepadaku :‘Mintalah’. Kemudia kukatakan : ‘aku minta agar aku bisa menemanimu di Surga.‘ Beliau bersabda : ’Tidak ada yang lain selain itu?’ Aku menjawab : ‘Hanya itu’. Beliau bersabda :’Bantulah dirimu dengan banyak bersujud.’ (HR Muslim)


4. Sholat Sunnah merupakan amalan sunnah fisik yang paling afdhol setelah jihad dan mempelajari ilmu.mengajarkan ilmu
“Tetaplah dijaln yang lurus dan kalian tidak akan mampi menghitung , ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholah dan tidak ada yang dapat memelihara wudhu kecuali orang mukmin” (Hadits Tsauban , HR Ibnu Majah)


5. Shalat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah
Jabir berkata, Rasullah bersabda “Jika salah seorang diantara kalian telah menunaikan sholat di masjid, hendaklah dia memberikan bagian dari sholatnya untuk rumahnya karena sesunguhnya Allah telah menjadikan kebaikan shalat di dalam rumahnya” (HR Muslim)

Zaid bin Tsabit, Rasullah bersabda : “ Wahai sekalian manusia, kerjakanlah shalat di rumah kalian karena sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib.” (HR Bukhari)6. Shalat sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya
Abu Hurairah , Rasullah SAW bersabda : “ Allah berfirman :’Barang siapa yang memusuhi waliKu, Aku telah menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaKu dengan suatu ibadah yang lebih Aku cintai daripada ibadah yang telah Aku wajibkan kepadanya. Sesorang itu masih akan terus mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan2 sunnah sehingga Aku mencitainya …” (HR Bukhari)


7. Kesempurnaan shalat sunnah akan menambah rasa syukur kepada Allah SWT
Dari Aisyah dan al-Mughirah dengan riwayat yang sama, Rasullah Bersabda : “Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur” (HR Bukhari Muslim)


Semoga Bermanfaat dan diamalkan. amiin
Wassalamu'alaykum
___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

0 komentar:

Post a Comment

Followers