Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Mengenai Pilkada DKI Besok

Mengenai pilkada DKI besok.


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." QS 5:51

Lihat larangan yang lain dalam QS 3:118, 4:89, 4:144, 5:57, 9:23, 60:1


Toleran dalam Islam yaitu membolehkan mereka beribadah masing-masing. Tapi tidak sampai menjadikan pemimpin.

Kualitas leadershipnya kita belum tahu pasti apakah 5 tahun ke depan baik atau buruk. Tetapi akidahnya kita sudah tahu pasti.

Pilihlah pemimpin yang Islam, sesungguhnya yang dapat memperbaiki kehidupan kita adalah Allah. Yang dapat menolong kita orang-orang Islam sendiri, bukan orang kafir.

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, "QS 5:55

"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." QS 5:56

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. " QS 98:6


Bukankah kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada di Jakarta itu ada pada Allah? Makanya rakyatnya pada bertakwa dong.

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. " QS 65:2


Wajar sih Jakarta jelek banyak korupsi, ancur lebur. Orang rakyatnya juga ngasal, judi, miras, dugem, zina, gak tutup aurat kok.

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." QS 7:96


Semoga tulisan ini dapat membawa manfaat. 


___________________________________________________________________________________________________________ Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

0 komentar:

Post a Comment

Followers