Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Janganlah kalian Sombong

Sent : 13 July at 22:09

Assalamu'alaykum


dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji (sawi) dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji (sawi)." (HR Ahmad)


lagipula semua milik Allah kan

"Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. " QS 34:1


bahkan ilmu yang kita punya
"..Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.." QS 2:255


inget Allah Maha Kuasa lho

"Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." QS 16:70


kalau sombong karena kita merasa lebih aja dari orang lain.. hati hati Muslim!

"Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu?" Perhatikanlah bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran (Kami), kemudian mereka tetap berpaling (juga). " QS 6:46
semoga bermanfaat
Wassalamu'alaykum
___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan SunnahJika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

0 komentar:

Post a Comment

Followers