Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Kenapa harus beramal kalau emang udah ditakdirkan?! (bagus)

Sent : 19 July at 05:56

Assalamu'alaykum

kenapa kita harus semangat beramal?

Rasullah pernah bersabda : "Tidak ada seorangpun dari kalian dan juga tidak satupun jiwa yang bernafas melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka dan melainkan sudah ditentukan jalan sengsaranya atau bahagianya".

Kemudian ada seorang yang berkata,: "Wahai Rasulullah, dengan begitu apakah kita tidak pasrah saja menunggu apa yang sudah ditentukan buat kita dan kita tidak perlu beramal?.

Maka Beliau bersabda: "Hendaklah kalian beramal ! Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tadirnya. Barangsiapa yang tergolong orang-orang yang berbahagia, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan orang yang berbahagia tersebut. Barangsiapa yang tergolong orang sengsara maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang sengsara".

Kemudian Beliau membaca firman Allah subhanahu wata'ala QS Al Lail ayat 5-7 yang artinya: ("Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.)

(HR Bukhari)

Keutamaan orang beramal

"Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka. " QS 47:12

"Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan." QS 29:7
semoga bermaanfaat dan semakin semangat kawan2!
Wassalamu'alaykum
" Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu " QS 57:21
___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan SunnahJika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

0 komentar:

Post a Comment

Followers