Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Boleh kok IRI

Sent : 24 February at 19:43

Diterima dari Abdullah ra. Rasulllah SAW bersada : "tidak boleh iri hati (memiliku keinginan besar untuk dapat meniru orang lain) melainkan dalam 2 hal : 1. Seseorang yang diberi Allah harta dan diberi kekuatan untuk mepergunakan harta itu di jalan yang benar , 2. Seorang lagi diberi Allah hikmat (pengetahuan yang dalam) dan dengan hikmat itu dia memutuskan perkara serta diajarkannya."


KEBAIKAN VS KEBURUKAN

Diterima dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasullah saw, bersabda : "Allah berfirman, "Apabila hamba-Ku bermaksud mengerjakan suatu keburukan, jangan kamu tuliskan sebelum dikerjakannya dan kalau dikerjakannya tuliskanlah sebanyak kesalahannya. Tetapi kalau tidak jadi dikerjakannya karena mengingat Aku, tuliskan untuknya satu kebaikan. Kalau di bermaksud hendak mengerjakan kebaikan dan belum dikerjakannya, tuliskanlah untuk orang itu satu kebaikan. Tetapi jika sampai dikerjakannya, tulislah pahalanya sepuluh kali lipat, sampat tujuh ratus kali"
Diterima dari 'Aisyah ra. Rasullah : " Demi Allah ! Dia (Allah) tidak bosan memberikan pahala, sehingga kamu sendiri yang malas berbuat amal (beribadah). Amal (agama) yang lebih disukai disisi Allah ialah amal yang dilakukan dengan rutin dan teratur.


MEMAKI

Diterima dari Abdullah ra. ia berkata , "Nabi Saw. bersabda "Memaki-maki orang Islam itu adalah suatu kedurhakaan (kefasikan), dan membunuhnya adalah kekafiran"


SHALAT BERJAMAAH

Diterima dari Abu hurairah ra dari Nabi SAW sabdanya " Apabila kamu mendengar Qamat, maka pergilah shalat (berjamaah) dan hendaklah bersikap tenang dan tentram, jangan tergesa-gesa. Dalam keadaan bagaimana saja pun mereka kamu dapati, maka shalatlah kamu bersama mereka, maka yang Anda luput daripadanya, sempurnakanlah kemudian"

Diterima dari Abdullah bin Umar ra mengatakan bahwa Rasullah SAW, bersabda " Shalat berjama'ah lebih utama dari Shalat sendiri-sendiri dua puluh tujuh derajat ".

Diterima dari Abu Hurairah , memberitakan bahwa Rasullah SAW bersabda "apabila orang berwudhu, kemudian disempurnakan wudhunya itu, lalu dia pergi ke masjid dengan niat hanya untuk menunaikan shalat, maka tidak satu langkah-langkah pun langkah yang dilangkahkannya, melainkan ditinggikan oleh Allah derajatnya satu tingat untuk setiap langkah, dan dihapuskan pula kesalahannya.

Apabila dia telah shalat, maka malaikat senantiasa mendoakannya selama dia masih berada di tempatnya shalat, katanya " Wahai Allah ! limpahkan kepadanya kebaikannya dan kasihilah dia!" Dan seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam shalat selama dia menunggu-nunggu waktu shalat"
Hadits Shahih Al-Bukhari

___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah

Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

0 komentar:

Post a Comment

Blog Archive

Followers