Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Berjabat Tangan

Dikirim ke member Share Islam : 26 April at 06:36

Assalamu'alaykum warahmatullah wabarakatuh

minggu lalu kan ada pembahasan tentang pentingnya salam dalam hubungan sesama muslim.
nah sekarang pentingnya berjabat tangan ketika bertemu sesama muslim :D


1.)
dari Qatadah dia berkata aku bertanya kepada Anas; "Apakah diantara para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sering berjabat tangan?" dia menjawab; "Ya." (HR Bukhari, Tirmidzi)

2.)
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dua orang bertemu kemudian saling berjabat tangan dan memuji Allah serta meminta ampun kepada-Nya, maka keduanya akan diberi ampunan." (HR Abu Daud)

3.)
dari Anas bin Malik berkata: "Apabila ada seseorang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa Salam lalu berjabat tangan dengannya, beliau tidak melepaskan jabatan tangannya sampai lelaki tadi yang melepaskannya terlebih dahulu, dan beliau tidak memalingkan wajahnya dari wajah orang yang menemuinya sampai lelaki itu yang terlebih dahulu memalingkan wajahnya." (HR Tirmidzi)

4.)
dari Abu Ishaq dari Al Barra` bin 'Azib ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan, kecuali dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah." (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud)

5.)
dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda; "Kesempurnaan penghormatan diantara kalian adalah berjabat tangan." (HR Ahmad, Tirmidzi)
Tapi tidak ke lawan jenis ya hehe :D

1.)
Nabi shallallahu'alaihi wasallam : 'Tertusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi, (itu) lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya". (HR ath-Thabrani)

2.)
dari Aisyah radhiyallahu 'anha, mengatakan, 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaiat wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini; 'Untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun….' sampai akhir (QS. Almumtahanah 12) kata Aisyah; Tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (isterinya). '(HR Bukhari dan Muslim)

3.)
dari Asma' binti Yazid dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan seorang wanita (yang bukan mahram)." (HR Ahmad)
semoga bermanfaat
dan semoga laki-laki yang terbiasa menyentuh perempuan yang bukan mahramnya dan perempuan yang terbiasa menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya diberi hidayah oleh Allah dan diberi kemudahan agar dapat menjauhkan perbuatan haram tersebut.

alhamdulillah

Wassalamu'alaykum warahmatullah wabarakatuh

___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

0 komentar:

Post a Comment

Followers